Organisatie seminars en congressen

Het in opdracht van derden of voor eigen rekening organiseren van seminars en congressen.