Leermiddelen

Het op verzoek ontwikkelen van leermiddelen die niet zijn ingebed in een projectplan bij de realisatie van een publicatie.